Predictive Factors for Detection of Clinically Significant Cancer in Repeat Prostate Biopsy

Authors

  • UĞUR ÖZTÜRK dr
  • Mustafa Aydın
  • Lokman İrkılata
  • Mustafa Kemal Atilla
  • Muhammet Şahin

DOI:

https://doi.org/10.58322/stmj.v2i4.33

Keywords:

Prostate biopsy, clinically significant cancer, Secondary

Abstract

Amaç: İki prostat büyümesiyle oluşan ikinci böbrek hücrelerinde klinik olarak anlamlı kanserin saptanmasını öngören prediktif faz belirlemeyi amaçladık.

Yöntemler:Kliniğimizde 2016-2022 yılları arasında prostat spesifik antijen (PSA) yüksekliği nedeniyle prostat biyopsisi yapılmış ve patolojide kansere rastlanmamıştır; ancak atipik küçük asiner proliferasyon (ASAP) tespiti ve/veya PSA yüksekliğinin devam etmesi nedeniyle ikinci biyopsi yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. 103 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. İlk biyopsi 12 kadran rutin protokolünde yapıldı. İkinci biyopsi ASAP olan hastalara 3 ay içinde, PSA yüksekliği devam eden hastalara ise 6 ay sonra yapıldı. Patolojik evrelemede Gleason skorlama sistemi kullanıldı. Gleason skoru 7 ve üzerinde olanlar klinik olarak anlamlı kanser olarak kabul edildi. İlk biyopsiden 6 ay sonra ölçülen PSA değerlerine göre; ikinci PSA değeri %20'nin üzerinde olan veya olmayan hastalar; yaşlarına göre 65 yaş altı ve yaş sınırı olmayanlar olarak gruplandırıldılar. İstatistiksel analizde Fisher'in kesin testi kullanıldı, 0,05'in altındaki ap değeri anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya 103 hasta dahil edildi. İkinci bağırsakta ise 13 (%12,6) hastada kanser tespit edildi. 5'i (%4,8) aktif klinik kriterlerini karşılayan klinik olarak küçük kanserlerdi; Bunların sekizinde (%7,8) Gleason skoru 7 ve üzerindeydi. İlk kliniklerde ASAP yapılanlarla yapılanyanlar arasında ikinci yardımlarda kanser veya klinik olarak anlamlı kanser saptanması açısından fark yoktu (p= 0,982). PSA'sı %20'den fazla artanlarda klinik olarak anlamlı kanser oranı %15,4 iken, artmayanlarda bu oran %3,1 idi (p= 0,024). Klinik olarak anlamlı kanser oranı 65 yaş ve üzerinde %14,2 iken, 65 yaş altı grupta bu oran %1,9 idi (p=0,019).

Sonuç: PSA nedeniyle prostat kanseri yapılan ve iyi huylu olduğu tespit edilen, PSA değeri %20'nin üzerinde olan ve/veya 65 yaş üstü hastalığa göre klinik olarak anlamlı kanser tespit oranı daha yüksekti. ısırdım. Bu yıkanabilir ikinci bakteriler için zaman saklanmamalıdır.

Additional Files

Published

2023-10-15

How to Cite

ÖZTÜRK, U., Aydın, M., İrkılata, L., Atilla, M. K., & Şahin, M. (2023). Predictive Factors for Detection of Clinically Significant Cancer in Repeat Prostate Biopsy. Somalia Turkiye Medical Journal (STMJ), 2(4), 1–7. https://doi.org/10.58322/stmj.v2i4.33